Tingimused


Kaneel.ee kasutustingimused
Seisuga 22.09.2019

1. MÕISTED
1.1 Kaneel - internetiaadressil www.kaneel.ee tegutsev e-pood.
1.2 Klient - füüsiline või juriidiline isik, kes ostab Kaneelist Tooteid.
1.2 Müüja - Saiapood OÜ, reg kood: 14119684, Viru Väljak 4/6, Tallinn, Eesti, info@kaneel.ee
1.4 Tellimus - kliendi esitatav ostutellimus Kaneelis.
1.5 Kaup - toode (tooted), mida Müüa Kaneelis müüb.
1.6 Kasutustingimused - käesolevad tingimused.

2. ÜLDSÄTTED
2.1 Kasutustingimused kehtivad Kaneelist Toodete ostmisel ning reguleerivad õigussuhteid, mis tekivad Müüja ja Kliendi vahel.
2.2 Tellimuse esitamisel nõustub Klient Kasutustingimustes sätestatuga.
2.3 Kliendil on võimalik enne Tellimuse esitamist Kasutustingimused salvestada ja/või printida.
2.4 Müüjal on õigus ühepoolselt Kasutustingimusi muuta ja täiendada, avaldades uued Kasutustingimused internetiaadressil www.kaneel.ee.
2.5 Kasutustingimused kehtivad kuni uute Kasutustingimuste avaldamiseni. Kliendi ja Müüja vahelisele õigussuhtele kohalduvad Tellimuse esitamise ajal kehtinud Kasutustingimused.
2.6 Kasutustingimused on koostatud eesti keeles. Muutes Kaneel veebikeskkonna kuvamise keelt, kuvatakse vastavas keeles ka Kasutustingimused. Juhul kui erinevates keeltes Kasutustingimustes on vastuolusid või mitmeti tõlgendatavust, lähtutakse Kasutustingimuste eestikeelsest versioonist.
2.7 Tulenevalt VÕS § 53 lõige 4 punkt 4 ei kohaldu 14 päevane taganemisõigus.
2.8 Kaneeli klienditeeninduse kontaktandmed: e-post info@kaneel.ee.

3. KAUP JA HIND
3.1 Kauba hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu. Müüjal on õigus igal ajal muuta Kauba hindu. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
3.2 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda pisut tegelikust tootest.

4. TELLIMINE JA TASUMINE
4.1 Klient valib e-poest välja soovitud kaubad ja lisab ostukorvi.
4.2 Klient valib tellimuse üleandmise viisi ja koha. Ettetellitavate toodete puhul kirjutab kommentaari lahtrisse, mis ajal soovitud tooted peavad valmis olema.
4.3 Klient kinnitab ostukorvi ja tasub kauba eest müüja poolt pakutud maksekeskkondades (Maksekeskus.ee). Klient kontrollib enne arve tasumist, et arves toodud andmed vastavad kliendi tegelikule soovile.
4.4 Pärast kauba eest tasumist tuleb kliendil vajutada lingile „Tagasi kaupmehe juurde“.
4.5 Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab müüja kliendile e-kirjaga kinnituse ja arve.
4.6 Müüja ja kliendi vahel jõustub müügileping alates kliendi poolt tasutud ostusumma tervikuna laekumisest Müüja arvelduskontole.
4.7 Kaupade eest, mida ei õnnestu komplekteerida, maksab Müüja kliendile raha tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul.
4.8 Kõik tagasimaksed, mida Müüja teeb vastavalt Kasutustingimustele, tehakse Kliendi samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.

5. TELLIMUSE KOHALETOIMETAMINE
5.1 Tulen ise järgi.
5.1.1 Kaneelis toimub kauba väljastamine poe letist, Viru Keskuse bussiterminalis. Viru Väljak 4/6, Tallinn. Kauba saab kätte järgmistel aegadel E-P: 09:00-20:45.
5.1.2 Tellitud tooted saab kätte peale tellimuse eest tasumist 48 tunni pärast.
5.1.3 Tellitud tooted saab kätte isikut tõendava dokumendi (ID kaart, pass, juhiluba) ja tellimuse numbri esitamisel.
5.1.4 Kohaletoimetamise tasu KANEELI tellides kaubale ei lisandu.
5.1.5 Juhul, kui klient ei tule kaubale järele 2 kalendripäeva jooksul, loetakse klient lepingust taganenuks. Välja võtmata tellimuste ostusumma koos postikuluga tagastame koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul samale arvelduskontole, millelt Tellimuse eest tasuti.
5.2 Tellin kulleriga.
5.2.1 Kullerteenuse hind on näha ostukorvi vaates.
5.2.2 Tellimuse kättetoimetamine toimub Tallinna piires ja piiratud osas Harjumaal.
5.2.3 Tellitud Tooted saadetakse Kliendi antud aadressile kulleriga.
5.2.4 Tooted toimetatakse määratud aadressile. Enne Kliendi juurde jõudmist võtab kuller Kliendiga ühendust telefoninumbril, mille klient on Müüjale andnud, teatades Kliendile kohalejõudmise täpsema kellaaja.
5.2.5 Klient peab tagama Tellimuses märgitud ajal ja aadressil toodete vastuvõtmise. Kui Tellimuse võtab vastu Kliendi esindaja, on kulleril õigus küsida Tellimuse numbrit. Juhul kui Klient ei vasta telefonile ja/või ei taga Toodete vastuvõtmist kulleri esmakordsel jõudmisel Kliendi määratud asukohta või muutub Toodete üleandmine kokkulepitud ajal muu Kliendipoolse asjaolu tõttu võimatuks, loeb Müüja, et klient on Tellimusest loobunud. Sellisel juhul on Kliendil kohustus tasuda Müüjale Tellimuse transporditasu. Müüja tagastab Kliendi tasutud summa, millest arvestatakse maha transporditasu, Kliendi arveldusarvele 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.
5.2.6 Juhul kui Müüjal ei õnnestu Tooteid kätte toimetada Tellimuses esitatud ajal Müüjast tuleneva asjaolu tõttu, kohustub Müüja sellest Klienti viivitamatult teavitama Kliendi poolt Müüjale avaldatud kontakttelefonil või meilitsi. Müüja ja Klient lepivad kokku uue kättetoimetamise aja. Juhul kui Müüjal ja Kliendil ei õnnestu uues kohaletoimetamise ajas kokku leppida, loevad Müüja ja Klient müügilepingu konkreetse Tellimuse osas lõppenuks ning Müüja tagastab Kliendile kogu Tellimuse eest tasutud summa 14 tööpäeva jooksul alates Tellimuses esitatud kättetoimetamise kuupäevast.
5.2.7 Toodete kahjustumise või kadumise risk läheb Kliendile üle Tellimuse kättesaamisest.
5.2.8 Tellimuse üleandmisel kohustub Klient kohe kontrollima kättetoimetatud Toodete vastavust saatelehele. Tellimuse mittevastavused (nt defektsed või katkises pakendis Tooted, mitte tellitud Tooted, sobimatud asendustooted jmt) on Klient kohustatud märkima kulleri kätte jäävale saatelehele ning Tellimusele mittevastavad Tooted kohe kullerile tagastama. Vastasel juhul loetakse Tellimus kohaselt täidetuks.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
https://www.kaneel.ee/pages/isikuandmete-tootlemine

7. VASTUTUS
7.1 Ostja ja Müüja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele osapoolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega sätestatud juhtudel ja ulatuses.
7.2 Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest, kui kahju on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

8. LÕPPSÄTTED
8.1. Käesolevates müügitingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Ostja ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.
8.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Ostjal kui ka Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.