Privaatsusustingimused


MÕISTED
1.1 Kaneel - internetiaadressil www.kaneel.ee tegutsev e-pood.
1.2 Klient - füüsiline või juriidiline isik, kes ostab Kaneelist Tooteid.
1.3 Müüja - Saiapood OÜ, reg kood: 14119684, Viru Väljak 4/6, Tallinn, Eesti, info@kaneel.ee.
1.4 Tellimus - kliendi esitatav ostutellimus Kaneelis.
1.5 Toode - toode (tooted), Mida Müüa Kaneelis müüb.

6. KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 
6.1 Müüa tagab Klienti poolt esitatud isikuandmete kasutamise vaid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, eelkõige ulatuses, mis on vajalik tellimuse täitmiseks.
6.2 Müüja ei edasta kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a kullerteenust pakkuvale ettevõtjale või teenust pakkuvale ettevõttele ulatuses, mis on vajalik toodete kliendile kättetoimetamiseks või teenuse tarbimiseks.
6.3 Müüa võib kasutada isikuandmeid ka turundussõnumite edastamiseks.
6.4 Isikuandmeteks on andmed, mida klient esitab tellimuse vormistamisel; ees-ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja arveldusarve number.
6.5 Kui Klient on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile info@kaneel.ee või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.